Dự báo thời tiết Huyện Triệu Phong - Quảng Trị 30 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

33°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:04 pm

Gió
3.15 km/h
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

33°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:04 pm

Gió
3.32 km/h
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:04 pm

Gió
3.16 km/h
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:04 pm

Gió
3.73 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:05 pm

Gió
3.13 km/h
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:05 pm

Gió
3.12 km/h
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

25°/24°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:05 pm

Gió
4.62 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:05 pm

Gió
4.31 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:05 pm

Gió
4.09 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:05 pm

Gió
3.96 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:06 pm

Gió
3.13 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:06 pm

Gió
4.06 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:06 pm

Gió
3.05 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

24°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:06 pm

Gió
3.83 km/h
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:06 pm

Gió
3.83 km/h
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

35°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:07 pm

Gió
3.53 km/h
Độ ẩm

45%

temperature
Ngày/đêm

33°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:07 pm

Gió
3.33 km/h
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 6:07 pm

Gió
3.56 km/h
Độ ẩm

45%

temperature
Ngày/đêm

33°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:07 pm

Gió
3.79 km/h
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

27°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:07 pm

Gió
3.4 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

34°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 6:08 pm

Gió
4.67 km/h
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:08 pm

Gió
3.88 km/h
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

34°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:08 pm

Gió
3.74 km/h
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 6:08 pm

Gió
3.68 km/h
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 6:09 pm

Gió
4.43 km/h
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:30 am / 6:09 pm

Gió
4.18 km/h
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

35°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/31°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:29 am / 6:09 pm

Gió
4.23 km/h
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

34°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:29 am / 6:09 pm

Gió
4.25 km/h
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

34°/25°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:28 am / 6:10 pm

Gió
3.51 km/h
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:28 am / 6:10 pm

Gió
3.31 km/h
Độ ẩm

60%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Triệu Phong - Quảng Trị 30 ngày tới


Lượng mưa Huyện Triệu Phong - Quảng Trị 30 ngày tới

Thời tiết Huyện Triệu Phong

mây cụm

33°

mây cụm

Cảm giác như 37°

Bình minh/Hoàng hôn

05:48/18:04

Thấp/Cao

21°

/

33°

Độ ẩm

51%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

3.99 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

11.77

Bình minh / Hoàng hôn

5:48 am
6:04 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Triệu Phong