Thời tiết Huyện Đa Krông - Quảng Trị theo giờ

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.45

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
4.65 km/h
Độ ẩm

32%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.14

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
6.2 km/h
Độ ẩm

31%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.17

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
5.94 km/h
Độ ẩm

30%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.16

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
5.99 km/h
Độ ẩm

28%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.35

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
6.37 km/h
Độ ẩm

26%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
6.18 km/h
Độ ẩm

27%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.39

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
5.77 km/h
Độ ẩm

26%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.42

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
2.69 km/h
Độ ẩm

29%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.66

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.67 km/h
Độ ẩm

35%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.32

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.49 km/h
Độ ẩm

42%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.24 km/h
Độ ẩm

58%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.92 km/h
Độ ẩm

63%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.79 km/h
Độ ẩm

58%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.81 km/h
Độ ẩm

52%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.63 km/h
Độ ẩm

52%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.98 km/h
Độ ẩm

51%

CN 21/04
Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.98 km/h
Độ ẩm

51%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.92 km/h
Độ ẩm

52%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.49 km/h
Độ ẩm

52%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.43 km/h
Độ ẩm

52%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.5 km/h
Độ ẩm

52%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.75 km/h
Độ ẩm

51%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.09

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
2.56 km/h
Độ ẩm

44%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.77

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
4.07 km/h
Độ ẩm

40%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.23

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
3.88 km/h
Độ ẩm

41%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.13

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
4.71 km/h
Độ ẩm

38%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.37

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
6.18 km/h
Độ ẩm

34%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.97

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
7.06 km/h
Độ ẩm

28%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.05

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
6.17 km/h
Độ ẩm

25%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.67

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
7.17 km/h
Độ ẩm

24%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.85

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
7.4 km/h
Độ ẩm

29%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.64

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
4.03 km/h
Độ ẩm

30%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.56

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.9 km/h
Độ ẩm

31%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.44

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.71 km/h
Độ ẩm

42%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.73 km/h
Độ ẩm

49%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.46 km/h
Độ ẩm

50%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.93 km/h
Độ ẩm

50%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.58 km/h
Độ ẩm

50%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.76 km/h
Độ ẩm

52%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.54 km/h
Độ ẩm

51%

T2 22/04
Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.83 km/h
Độ ẩm

53%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.96 km/h
Độ ẩm

55%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.97 km/h
Độ ẩm

53%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
2.05 km/h
Độ ẩm

53%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.83 km/h
Độ ẩm

55%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.81 km/h
Độ ẩm

55%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.09

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.65 km/h
Độ ẩm

56%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.58

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.13 km/h
Độ ẩm

48%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Đa Krông - Quảng Trị trong 12h tới

Thời tiết Huyện Đa Krông

bầu trời quang đãng

38°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 40°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/6:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

26°

/

40°

Độ ẩm

31%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

6.2 km/h

Điểm ngưng

18°

UV

5.14

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Đa Krông