Dự báo thời tiết Huyện Đa Krông - Quảng Trị 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:03 pm

Gió
4.23 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:03 pm

Gió
2.57 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:03 pm

Gió
3.15 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:03 pm

Gió
3.21 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:04 pm

Gió
3.18 km/h
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

32°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:04 pm

Gió
3.32 km/h
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:04 pm

Gió
2.57 km/h
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:04 pm

Gió
3.94 km/h
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:04 pm

Gió
3.95 km/h
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:04 pm

Gió
3.43 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

31°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:05 pm

Gió
4.09 km/h
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

30°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:05 pm

Gió
3.75 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:05 pm

Gió
2.68 km/h
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

33°/26°

temperature
Sáng/tối

24°/29°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:05 pm

Gió
3.07 km/h
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

33°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:05 pm

Gió
3.27 km/h
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:05 pm

Gió
3.45 km/h
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:06 pm

Gió
4.05 km/h
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:06 pm

Gió
3.58 km/h
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:06 pm

Gió
3.11 km/h
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:06 pm

Gió
3.68 km/h
Độ ẩm

62%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Đa Krông - Quảng Trị 20 ngày tới


Lượng mưa Huyện Đa Krông - Quảng Trị 20 ngày tới

Thời tiết Huyện Đa Krông

mây thưa

34°

mây thưa

Cảm giác như 38°

Bình minh/Hoàng hôn

05:52/18:03

Thấp/Cao

23°

/

36°

Độ ẩm

49%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

5.52 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

7.92

Bình minh / Hoàng hôn

5:52 am
6:03 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Đa Krông