Dự báo thời tiết Huyện Đa Krông - Quảng Trị 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:23 pm

sức gió
Gió
2.5 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:23 pm

sức gió
Gió
3.48 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:23 pm

sức gió
Gió
3.72 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:24 pm

sức gió
Gió
3.72 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:24 pm

sức gió
Gió
3.54 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:24 pm

sức gió
Gió
2.75 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:25 pm

sức gió
Gió
3.48 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:25 pm

sức gió
Gió
4.44 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:25 pm

sức gió
Gió
4.49 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:25 pm

sức gió
Gió
3.83 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:26 pm

sức gió
Gió
2.94 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:26 pm

sức gió
Gió
2.42 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:26 pm

sức gió
Gió
2.55 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:26 pm

sức gió
Gió
3.25 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:27 pm

sức gió
Gió
3.55 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

71%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Đa Krông - Quảng Trị 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Đa Krông - Quảng Trị 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Đa Krông

mây đen u ám

34°

mây đen u ám

Cảm giác như 38°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:18/18:23

nhiệt độ

Thấp/Cao

25°

/

35°

độ ẩm

Độ ẩm

46%

áp suất

Áp suất

1005 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.96 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

21°

uv

UV

8.37

Bình minh / Hoàng hôn

5:18 am
6:23 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Đa Krông