Dự báo thời tiết Uông Bí - Quảng Ninh 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
26°

mưa nhẹ

Cảm giác như 27°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23°/28.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  63.4%
 • Lượng mưa
  2.77 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26.6°/23.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.5°/26.7°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  3.95 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:43/18:05
T2 03/04
mưa nhẹ
24°

mưa nhẹ

Cảm giác như 25°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23°/25.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  39.2%
 • Lượng mưa
  0.59 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  24.1°/22°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.8°/25.4°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  2.89 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:42/18:05
T3 04/04
mưa nhẹ
24°

mưa nhẹ

Cảm giác như 25°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.6°/25.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  32.3%
 • Lượng mưa
  2.73 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  24.1°/23.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24°/25.9°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  1.66 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:41/18:05
T4 05/04
mưa nhẹ
26°

mưa nhẹ

Cảm giác như 27°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.6°/26.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  31.3%
 • Lượng mưa
  1.11 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26.7°/23.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.5°/26.3°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  1.9 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:40/18:06
T5 06/04
mưa nhẹ
27°

mưa nhẹ

Cảm giác như 29°

 • temperature
  Thấp/Cao
  19.1°/27.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  52.5%
 • Lượng mưa
  4.13 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27.7°/19.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.1°/22°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  2.85 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:39/18:06

Nhiệt độ và khả năng có mưa Uông Bí - Quảng Ninh 5 ngày tới

Lượng mưa Uông Bí - Quảng Ninh 5 ngày tới

Thời tiết Uông Bí

mây đen u ám

23°

mây đen u ám

Cảm giác như 24°

Bình minh/Hoàng hôn

05:43/18:05

Thấp/Cao

22°

/

28°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.5 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

0.34

Bình minh / Hoàng hôn

5:43 am
6:05 pm

Bản đồ thời tiết Windy Uông Bí