Thời tiết Uông Bí - Quảng Ninh theo giờ

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.69

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.05 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.8

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.58 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

9.928 km

UV

6.19

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
4.1 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.36

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.26 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.59

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.74 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

9.456 km

UV

3.2

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.86 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

5.166 km

UV

1.14

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.42 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

5.156 km

UV

0.65

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.81 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.25

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.5 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.03

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.11 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.15 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.2 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.33 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.21 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.22 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.14 km/h
Độ ẩm

95%

T5 28/09
Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.13 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.14 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.29 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.23 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.23 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.93 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.1 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.49

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.87 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.93

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.12 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.36

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.62 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.1

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.46 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.71

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.06 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.32

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.45 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.31

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.29 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.94

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.28 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.82

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.03 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.11

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.51 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.31

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.68 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.59 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.43 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.58 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.95 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.01 km/h
Độ ẩm

91%

T6 29/09
Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.13 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.14 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.03 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.94 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.99 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.02 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.99 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.51

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.84 km/h
Độ ẩm

84%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Uông Bí - Quảng Ninh trong 12h tới

Thời tiết Uông Bí

mưa nhẹ

26°

mưa nhẹ

Cảm giác như 27°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:40/17:43

nhiệt độ

Thấp/Cao

24°

/

26°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.05 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

1.69

Bình minh / Hoàng hôn

5:40 am
5:43 pm

Bản đồ thời tiết Windy Uông Bí