Dự báo thời tiết Uông Bí - Quảng Ninh 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
6.63 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
6.9 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

24°/24°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
6.9 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

21°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/21°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
5.64 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

21°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
5.4 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

22°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/21°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
6.49 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

19°/19°

temperature
Sáng/tối

18°/19°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
6.53 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

21°/21°

temperature
Sáng/tối

19°/21°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
5.11 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

24°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
3.55 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

25°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
4.12 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

26°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
4.81 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
2.82 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

22°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/23°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
4.26 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

26°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
4.23 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:06 pm

sức gió
Gió
5.56 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

70%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Uông Bí - Quảng Ninh 15 ngày tới

Lượng mưa Uông Bí - Quảng Ninh 15 ngày tới

Thời tiết Uông Bí

mây rải rác

22°

mây rải rác

Cảm giác như 23°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:53/18:01

nhiệt độ

Thấp/Cao

22°

/

33°

độ ẩm

Độ ẩm

97%

áp suất

Áp suất

1003 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.15 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

21°

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:53 am
6:01 pm

Bản đồ thời tiết Windy Uông Bí