Dự báo thời tiết Móng Cái - Quảng Ninh 5 ngày tới

Hiện tại
mây đen u ám
20°

mây đen u ám

Cảm giác như 21°

 • temperature
  Thấp/Cao
  19.5°/21.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  26.1%
 • Lượng mưa
  0.4 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  20.1°/20.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  19.9°/20.6°
 • pressure
  Áp suất
  1015 hPa
 • wind
  Gió
  2.03 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:25/17:44
T5 09/02
mưa nhẹ
23°

mưa nhẹ

Cảm giác như 23°

 • temperature
  Thấp/Cao
  19.4°/24.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  46.6%
 • Lượng mưa
  0.68 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  23.4°/20.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  19.6°/22°
 • pressure
  Áp suất
  1014 hPa
 • wind
  Gió
  2.34 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:24/17:44
T6 10/02
mây đen u ám
21°

mây đen u ám

Cảm giác như 21°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.2°/21.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  10%
 • Lượng mưa
  0.7 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  21.9°/20.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.3°/20.3°
 • pressure
  Áp suất
  1013 hPa
 • wind
  Gió
  1.71 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:24/17:45
T7 11/02
mưa nhẹ
23°

mưa nhẹ

Cảm giác như 24°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.8°/24.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  19.6%
 • Lượng mưa
  1.17 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  23.8°/21.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.2°/21.9°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  2.82 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:23/17:46
CN 12/02
mây đen u ám
25°

mây đen u ám

Cảm giác như 25°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.8°/25.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.1%
 • Lượng mưa
  0.1 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  25.1°/21.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.2°/22.7°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  3.24 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:23/17:46

Nhiệt độ và khả năng có mưa Móng Cái - Quảng Ninh 5 ngày tới

Lượng mưa Móng Cái - Quảng Ninh 5 ngày tới

Thời tiết Móng Cái

mây đen u ám

20°

mây đen u ám

Cảm giác như 20°

Bình minh/Hoàng hôn

06:25/17:44

Thấp/Cao

19°

/

21°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.55 km/h

Điểm ngưng

19°

UV

1.31

Bình minh / Hoàng hôn

6:25 am
5:44 pm

Bản đồ thời tiết Windy Móng Cái