Dự báo thời tiết Móng Cái - Quảng Ninh 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 32°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.4°/29.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  82.6%
 • Lượng mưa
  4.3 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.7°/25.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.4°/27.1°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  3.33 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:39/17:45
T3 26/09
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.5°/31.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.5%
 • Lượng mưa
  8.2 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.1°/25.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.8°/25.1°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  6.28 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:40/17:44
T4 27/09
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.4°/31.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  95.7%
 • Lượng mưa
  4.34 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.3°/26°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.4°/28.7°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  4.32 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:40/17:43
T5 28/09
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.9°/32.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  72.5%
 • Lượng mưa
  1.72 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.8°/26.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.2°/30.7°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  2.87 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:40/17:42
T6 29/09
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.6°/32.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  92.4%
 • Lượng mưa
  4.26 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.5°/25.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.6°/30.4°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  3.09 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:41/17:41

Nhiệt độ và khả năng có mưa Móng Cái - Quảng Ninh 5 ngày tới

Lượng mưa Móng Cái - Quảng Ninh 5 ngày tới

Thời tiết Móng Cái

mây đen u ám

28°

mây đen u ám

Cảm giác như 31°

Bình minh/Hoàng hôn

05:39/17:45

Thấp/Cao

25°

/

29°

Độ ẩm

79%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.83 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

4.12

Bình minh / Hoàng hôn

5:39 am
5:45 pm

Bản đồ thời tiết Windy Móng Cái