Dự báo thời tiết Móng Cái - Quảng Ninh 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

24°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/23°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

sức gió
Gió
2.94 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

25°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/23°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

sức gió
Gió
2.02 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

25°/20°

temperature
Sáng/tối

23°/22°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

sức gió
Gió
7.41 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

20°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/21°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

sức gió
Gió
7.41 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

23°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

sức gió
Gió
4.66 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

25°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/23°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

sức gió
Gió
2.44 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

24°/18°

temperature
Sáng/tối

23°/22°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

sức gió
Gió
9.3 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

16°/14°

temperature
Sáng/tối

16°/15°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

sức gió
Gió
10.15 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

11°/10°

temperature
Sáng/tối

12°/11°

áp suất
Áp suất

1025 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

sức gió
Gió
10.83 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

10°/11°

temperature
Sáng/tối

10°/11°

áp suất
Áp suất

1026 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

sức gió
Gió
9.3 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

12°/12°

temperature
Sáng/tối

10°/12°

áp suất
Áp suất

1024 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

sức gió
Gió
8.18 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

14°/13°

temperature
Sáng/tối

11°/14°

áp suất
Áp suất

1023 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

sức gió
Gió
8.02 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

16°/15°

temperature
Sáng/tối

13°/16°

áp suất
Áp suất

1020 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

sức gió
Gió
6.58 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

17°/16°

temperature
Sáng/tối

15°/17°

áp suất
Áp suất

1020 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

sức gió
Gió
6.48 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

17°/16°

temperature
Sáng/tối

15°/17°

áp suất
Áp suất

1020 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

sức gió
Gió
7.14 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

67%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Móng Cái - Quảng Ninh 15 ngày tới

Lượng mưa Móng Cái - Quảng Ninh 15 ngày tới

Thời tiết Móng Cái

mây đen u ám

25°

mây đen u ám

Cảm giác như 25°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

20°

/

25°

độ ẩm

Độ ẩm

85%

áp suất

Áp suất

1009 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.83 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

22°

uv

UV

0.51

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Móng Cái