Dự báo thời tiết Móng Cái - Quảng Ninh 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:47 pm

Gió
2.48 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:46 pm

Gió
3.56 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:45 pm

Gió
3.89 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 5:44 pm

Gió
4.2 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 5:43 pm

Gió
3.2 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 5:42 pm

Gió
2.21 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

30°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:41 pm

Gió
1.79 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:40 pm

Gió
3.05 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:39 pm

Gió
4.15 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:38 pm

Gió
4.69 km/h
Độ ẩm

81%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Móng Cái - Quảng Ninh 10 ngày tới

Lượng mưa Móng Cái - Quảng Ninh 10 ngày tới

Thời tiết Móng Cái

bầu trời quang đãng

26°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:39/17:47

Thấp/Cao

25°

/

32°

Độ ẩm

84%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.77 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

0.56

Bình minh / Hoàng hôn

5:39 am
5:47 pm

Bản đồ thời tiết Windy Móng Cái