Dự báo thời tiết Huyện Đầm Hà - Quảng Ninh 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
21°

mưa nhẹ

Cảm giác như 22°

 • temperature
  Thấp/Cao
  19.9°/23°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  56.8%
 • Lượng mưa
  1.56 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  22°/20.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20°/20.3°
 • pressure
  Áp suất
  1014 hPa
 • wind
  Gió
  2.18 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:25/17:43
T4 08/02
mưa nhẹ
22°

mưa nhẹ

Cảm giác như 22°

 • temperature
  Thấp/Cao
  19.9°/23.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  36.6%
 • Lượng mưa
  1.26 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  23°/19.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  19.1°/21.2°
 • pressure
  Áp suất
  1013 hPa
 • wind
  Gió
  2.78 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:25/17:44
T5 09/02
mây đen u ám
22°

mây đen u ám

Cảm giác như 22°

 • temperature
  Thấp/Cao
  19°/23.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  23.9%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  22.3°/20°
 • temperature
  Sáng/Tối
  19°/21.8°
 • pressure
  Áp suất
  1014 hPa
 • wind
  Gió
  2.42 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:24/17:44
T6 10/02
mưa nhẹ
20°

mưa nhẹ

Cảm giác như 21°

 • temperature
  Thấp/Cao
  19.6°/20.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  23.2%
 • Lượng mưa
  0.83 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  20.4°/20.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  19.8°/20.8°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  1.76 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:24/17:45
T7 11/02
mưa nhẹ
24°

mưa nhẹ

Cảm giác như 24°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.6°/25°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  20.5%
 • Lượng mưa
  0.34 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  24.2°/20.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.8°/21.9°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  2.9 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:23/17:46

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Đầm Hà - Quảng Ninh 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Đầm Hà - Quảng Ninh 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Đầm Hà

mây đen u ám

20°

mây đen u ám

Cảm giác như 20°

Bình minh/Hoàng hôn

06:25/17:43

Thấp/Cao

19°

/

22°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.56 km/h

Điểm ngưng

19°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:25 am
5:43 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Đầm Hà