Dự báo thời tiết Huyện Đầm Hà - Quảng Ninh 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 5:43 pm

Gió
7.45 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 5:42 pm

Gió
5.36 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:41 pm

Gió
3.36 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:40 pm

Gió
2.19 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:39 pm

Gió
2.75 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:38 pm

Gió
4.6 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:37 pm

Gió
7.49 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

27°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:36 pm

Gió
8.58 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

28°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:35 pm

Gió
7.73 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:34 pm

Gió
4.92 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:33 pm

Gió
3.65 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

28°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:33 pm

Gió
3.08 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

27°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:32 pm

Gió
7.37 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

23°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:31 pm

Gió
7.74 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

24°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:30 pm

Gió
6.56 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:29 pm

Gió
5.67 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

25°/23°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:28 pm

Gió
4.75 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

25°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:27 pm

Gió
4.88 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

26°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:27 pm

Gió
5.36 km/h
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

26°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:26 pm

Gió
4.72 km/h
Độ ẩm

62%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Đầm Hà - Quảng Ninh 20 ngày tới


Lượng mưa Huyện Đầm Hà - Quảng Ninh 20 ngày tới

Thời tiết Huyện Đầm Hà

mưa nhẹ

26°

mưa nhẹ

Cảm giác như 27°

Bình minh/Hoàng hôn

05:40/17:43

Thấp/Cao

24°

/

26°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

3.05 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

1.69

Bình minh / Hoàng hôn

5:40 am
5:43 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Đầm Hà