Dự báo thời tiết Huyện Đầm Hà - Quảng Ninh 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

25°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
5.39 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
7.39 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

26°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
6.69 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:06 pm

sức gió
Gió
6.56 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

21°/18°

temperature
Sáng/tối

23°/19°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:06 pm

sức gió
Gió
8.58 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

18°/18°

temperature
Sáng/tối

17°/18°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:06 pm

sức gió
Gió
7.42 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

19°/19°

temperature
Sáng/tối

18°/19°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:07 pm

sức gió
Gió
5.38 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

23°/22°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:07 pm

sức gió
Gió
3.95 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

25°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:07 pm

sức gió
Gió
4.48 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 6:07 pm

sức gió
Gió
5.74 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:08 pm

sức gió
Gió
4.2 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/24°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 6:08 pm

sức gió
Gió
4.98 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

26°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:08 pm

sức gió
Gió
4.7 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

25°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:09 pm

sức gió
Gió
4.59 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

25°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 6:09 pm

sức gió
Gió
3.41 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

79%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Đầm Hà - Quảng Ninh 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Đầm Hà - Quảng Ninh 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Đầm Hà

mây đen u ám

22°

mây đen u ám

Cảm giác như 23°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:43/18:05

nhiệt độ

Thấp/Cao

22°

/

28°

độ ẩm

Độ ẩm

97%

áp suất

Áp suất

1010 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.48 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

22°

uv

UV

0.34

Bình minh / Hoàng hôn

5:43 am
6:05 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Đầm Hà