Dự báo thời tiết Huyện Đầm Hà - Quảng Ninh 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:38 pm

sức gió
Gió
2.93 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:37 pm

sức gió
Gió
2.32 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:36 pm

sức gió
Gió
2.44 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:35 pm

sức gió
Gió
2.15 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:34 pm

sức gió
Gió
2.66 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:33 pm

sức gió
Gió
3.77 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:33 pm

sức gió
Gió
6.09 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

25°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:32 pm

sức gió
Gió
7.11 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

25°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:31 pm

sức gió
Gió
5.66 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:30 pm

sức gió
Gió
3.87 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:29 pm

sức gió
Gió
5.75 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

26°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:28 pm

sức gió
Gió
6.35 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

25°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:27 pm

sức gió
Gió
4.49 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

25°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:27 pm

sức gió
Gió
4.78 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:26 pm

sức gió
Gió
5.11 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

71%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Đầm Hà - Quảng Ninh 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Đầm Hà - Quảng Ninh 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Đầm Hà

bầu trời quang đãng

32°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 36°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:41/17:38

nhiệt độ

Thấp/Cao

24°

/

32°

độ ẩm

Độ ẩm

57%

áp suất

Áp suất

1009 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

3.36 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

22°

uv

UV

9.4

Bình minh / Hoàng hôn

5:41 am
5:38 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Đầm Hà