Dự báo thời tiết Huyện Lý Sơn - Quảng Ngãi 5 ngày tới

Hiện tại
mây cụm
33°

mây cụm

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.9°/33.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  19.8%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.9°/24.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.4°/29.9°
 • pressure
  Áp suất
  1013 hPa
 • wind
  Gió
  4.85 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T7 13/04
mây rải rác
34°

mây rải rác

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.8°/34.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  0%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  34.2°/24.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.5°/29.3°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  6.3 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
CN 14/04
mây cụm
36°

mây cụm

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22°/36.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -1%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  36.2°/24.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.3°/30.2°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  6.9 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 15/04
bầu trời quang đãng
36°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 39°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.5°/36.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  0%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  36.3°/24.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.4°/32.6°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  7.59 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 16/04
mây rải rác
33°

mây rải rác

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.7°/34.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.1%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.5°/25°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.6°/32.4°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  6.86 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Lý Sơn - Quảng Ngãi 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Lý Sơn - Quảng Ngãi 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Lý Sơn

mây đen u ám

24°

mây đen u ám

Cảm giác như 25°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

23°

/

33°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.94 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Lý Sơn