Dự báo thời tiết Huyện Lý Sơn - Quảng Ngãi 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:55 pm

sức gió
Gió
5.69 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:55 pm

sức gió
Gió
5.75 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:55 pm

sức gió
Gió
5.27 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
4.69 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
3.67 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

30°/22°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
3.82 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
3.27 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
4.21 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

29°/22°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
4.41 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

30°/22°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
3.64 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
3.5 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
3.9 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
4.27 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
4.27 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
4.78 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

63%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Lý Sơn - Quảng Ngãi 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Lý Sơn - Quảng Ngãi 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Lý Sơn

bầu trời quang đãng

23°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 24°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:48/17:55

nhiệt độ

Thấp/Cao

23°

/

31°

độ ẩm

Độ ẩm

90%

áp suất

Áp suất

1006 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.68 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

21°

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:48 am
5:55 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Lý Sơn