Dự báo thời tiết Huyện Lý Sơn - Quảng Ngãi 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

28°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 5:41 pm

Gió
2.71 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 5:40 pm

Gió
3.84 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 5:39 pm

Gió
4.43 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 5:38 pm

Gió
5.07 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 5:37 pm

Gió
3.65 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 5:37 pm

Gió
2.76 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 5:36 pm

Gió
1.56 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 5:35 pm

Gió
1.56 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

27°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 5:34 pm

Gió
1.78 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 5:34 pm

Gió
2.95 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 5:33 pm

Gió
3.55 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 5:32 pm

Gió
3.34 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/26°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 5:31 pm

Gió
4.8 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 5:31 pm

Gió
4 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

27°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 5:30 pm

Gió
4.67 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:29 pm

Gió
4.71 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

27°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:29 pm

Gió
4.6 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:28 pm

Gió
5.55 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:27 pm

Gió
7.56 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

26°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:26 pm

Gió
7.4 km/h
Độ ẩm

90%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Lý Sơn - Quảng Ngãi 20 ngày tới


Lượng mưa Huyện Lý Sơn - Quảng Ngãi 20 ngày tới

Thời tiết Huyện Lý Sơn

mây rải rác

26°

mây rải rác

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:33/17:41

Thấp/Cao

25°

/

31°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.58 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

0.81

Bình minh / Hoàng hôn

5:33 am
5:41 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Lý Sơn