Dự báo thời tiết Thị xã Điện Bàn - Quảng Nam 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:57 pm

Gió
4.95 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:57 pm

Gió
4.28 km/h
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:57 pm

Gió
3.69 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:57 pm

Gió
3.75 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:57 pm

Gió
4.57 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:57 pm

Gió
4.04 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:58 pm

Gió
3.72 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:58 pm

Gió
4.18 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:58 pm

Gió
4.2 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 5:58 pm

Gió
4 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 5:58 pm

Gió
4.12 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:58 pm

Gió
4.55 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 5:58 pm

Gió
4.93 km/h
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 5:58 pm

Gió
5.09 km/h
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

34°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:59 pm

Gió
5.09 km/h
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

34°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:59 pm

Gió
4.9 km/h
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

34°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:59 pm

Gió
4.85 km/h
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

34°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:59 pm

Gió
4.43 km/h
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

35°/30°

temperature
Sáng/tối

28°/31°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 5:59 pm

Gió
5.76 km/h
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

34°/28°

temperature
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 5:59 pm

Gió
4.88 km/h
Độ ẩm

56%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thị xã Điện Bàn - Quảng Nam 20 ngày tới


Lượng mưa Thị xã Điện Bàn - Quảng Nam 20 ngày tới

Thời tiết Thị xã Điện Bàn

mây cụm

26°

mây cụm

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:47/17:57

Thấp/Cao

23°

/

31°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

3.32 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:47 am
5:57 pm

Bản đồ thời tiết Windy Thị xã Điện Bàn