Dự báo thời tiết Thị xã Điện Bàn - Quảng Nam 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:57 pm

Gió
5.05 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:57 pm

Gió
4.28 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:57 pm

Gió
2.69 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:57 pm

Gió
4.51 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:57 pm

Gió
3.8 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:58 pm

Gió
3.76 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:58 pm

Gió
3.19 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:58 pm

Gió
3.67 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 5:58 pm

Gió
3.46 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 5:58 pm

Gió
3.32 km/h
Độ ẩm

73%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thị xã Điện Bàn - Quảng Nam 10 ngày tới

Lượng mưa Thị xã Điện Bàn - Quảng Nam 10 ngày tới

Thời tiết Thị xã Điện Bàn

bầu trời quang đãng

30°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 33°

Bình minh/Hoàng hôn

05:46/17:57

Thấp/Cao

22°

/

31°

Độ ẩm

64%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

6.32 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

4.89

Bình minh / Hoàng hôn

5:46 am
5:57 pm

Bản đồ thời tiết Windy Thị xã Điện Bàn