Dự báo thời tiết Thị xã Điện Bàn - Quảng Nam 5 ngày tới

Hiện tại
bầu trời quang đãng
30°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.7°/32°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  3.4%
 • Lượng mưa
  0.6 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.3°/24.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.3°/28°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  5.74 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:49/17:57
T5 23/03
mây thưa
32°

mây thưa

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.5°/33.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  6.5%
 • Lượng mưa
  0.8 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32°/26.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.4°/29°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  6.3 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:48/17:57
T6 24/03
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.8°/32.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  37%
 • Lượng mưa
  0.8 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.3°/24.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.1°/27.1°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  5.59 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:47/17:57
T7 25/03
bầu trời quang đãng
31°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.9°/31.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  34%
 • Lượng mưa
  0.7 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.5°/24.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.6°/30.2°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  4.03 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:46/17:57
CN 26/03
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 32°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24°/30.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  43.2%
 • Lượng mưa
  1.72 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30°/25°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23°/29°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  6.01 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:46/17:57

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thị xã Điện Bàn - Quảng Nam 5 ngày tới

Lượng mưa Thị xã Điện Bàn - Quảng Nam 5 ngày tới

Thời tiết Thị xã Điện Bàn

bầu trời quang đãng

27°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 29°

Bình minh/Hoàng hôn

05:49/17:57

Thấp/Cao

23°

/

31°

Độ ẩm

69%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.32 km/h

Điểm ngưng

21°

UV

2.93

Bình minh / Hoàng hôn

5:49 am
5:57 pm

Bản đồ thời tiết Windy Thị xã Điện Bàn