Dự báo thời tiết Huyện Tiên Phước - Quảng Nam 30 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:58 pm

Gió
3.6 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:58 pm

Gió
4.45 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:58 pm

Gió
3.84 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 5:58 pm

Gió
3.74 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 5:58 pm

Gió
3.99 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:58 pm

Gió
3.99 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 5:58 pm

Gió
3.67 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

26°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/25°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 5:58 pm

Gió
2.43 km/h
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:59 pm

Gió
3.84 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:59 pm

Gió
3.33 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:59 pm

Gió
4.63 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:59 pm

Gió
4.52 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 5:59 pm

Gió
3.95 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 5:59 pm

Gió
3.68 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 5:59 pm

Gió
3.78 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:00 pm

Gió
3.67 km/h
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 6:00 pm

Gió
3.51 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 6:00 pm

Gió
4.25 km/h
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:30 am / 6:00 pm

Gió
3.83 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:29 am / 6:00 pm

Gió
3.22 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:29 am / 6:01 pm

Gió
4.06 km/h
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:28 am / 6:01 pm

Gió
3.7 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:28 am / 6:01 pm

Gió
3.52 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:27 am / 6:01 pm

Gió
4.08 km/h
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:26 am / 6:01 pm

Gió
3.73 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:26 am / 6:02 pm

Gió
3.23 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:25 am / 6:02 pm

Gió
3.21 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:25 am / 6:02 pm

Gió
5.64 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

27°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:24 am / 6:02 pm

Gió
3.94 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

26°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:24 am / 6:02 pm

Gió
2.79 km/h
Độ ẩm

90%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Tiên Phước - Quảng Nam 30 ngày tới


Lượng mưa Huyện Tiên Phước - Quảng Nam 30 ngày tới

Thời tiết Huyện Tiên Phước

mây cụm

24°

mây cụm

Cảm giác như 25°

Bình minh/Hoàng hôn

05:43/17:58

Thấp/Cao

23°

/

28°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.22 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:43 am
5:58 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Tiên Phước