Dự báo thời tiết Huyện Tiên Phước - Quảng Nam 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:57 pm

Gió
5.05 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:57 pm

Gió
4.28 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:57 pm

Gió
2.69 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:57 pm

Gió
4.51 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:57 pm

Gió
3.8 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:58 pm

Gió
3.76 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:58 pm

Gió
3.19 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:58 pm

Gió
3.67 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 5:58 pm

Gió
3.46 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 5:58 pm

Gió
3.32 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:58 pm

Gió
4.69 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 5:58 pm

Gió
4.15 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 5:58 pm

Gió
2.74 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:59 pm

Gió
3.19 km/h
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:59 pm

Gió
3.6 km/h
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

30°/23°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:59 pm

Gió
3.8 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:59 pm

Gió
3.82 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 5:59 pm

Gió
3.84 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 5:59 pm

Gió
3.84 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 5:59 pm

Gió
3.51 km/h
Độ ẩm

85%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Tiên Phước - Quảng Nam 20 ngày tới


Lượng mưa Huyện Tiên Phước - Quảng Nam 20 ngày tới

Thời tiết Huyện Tiên Phước

bầu trời quang đãng

31°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 35°

Bình minh/Hoàng hôn

05:46/17:57

Thấp/Cao

22°

/

31°

Độ ẩm

63%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

5.54 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

8.59

Bình minh / Hoàng hôn

5:46 am
5:57 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Tiên Phước