Dự báo thời tiết Huyện Tiên Phước - Quảng Nam 5 ngày tới

Hiện tại
mây cụm
28°

mây cụm

Cảm giác như 30°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.8°/28.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  33.4%
 • Lượng mưa
  0.6 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28°/23.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.9°/26.1°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  4.14 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:43/17:58
T6 31/03
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.7°/29.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  48.2%
 • Lượng mưa
  0.63 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.3°/24.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.2°/27.2°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  5.73 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:42/17:58
T7 01/04
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.7°/30.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  37.2%
 • Lượng mưa
  0.71 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.4°/24.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.2°/28°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  5.98 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:41/17:58
CN 02/04
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.9°/30.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  41.1%
 • Lượng mưa
  0.61 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.2°/24.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23°/28°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  6.19 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:40/17:58
T2 03/04
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.6°/31.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  46.2%
 • Lượng mưa
  1.81 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.8°/24.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.3°/29°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  6.61 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:40/17:58

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Tiên Phước - Quảng Nam 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Tiên Phước - Quảng Nam 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Tiên Phước

mây cụm

23°

mây cụm

Cảm giác như 24°

Bình minh/Hoàng hôn

05:43/17:58

Thấp/Cao

23°

/

28°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.97 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:43 am
5:58 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Tiên Phước