Dự báo thời tiết Huyện Tiên Phước - Quảng Nam 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
32°

mưa vừa

Cảm giác như 39°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.2°/34°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  69%
 • Lượng mưa
  4.06 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.2°/26.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.9°/29.4°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  5.79 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
CN 26/05
mưa vừa
33°

mưa vừa

Cảm giác như 40°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.5°/33.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  44.5%
 • Lượng mưa
  2.32 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.1°/26.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.2°/30.9°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  4.61 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 27/05
mây đen u ám
35°

mây đen u ám

Cảm giác như 41°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.7°/36.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  44.5%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  35.1°/28.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.3°/32.5°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  4.33 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 28/05
mưa nhẹ
36°

mưa nhẹ

Cảm giác như 43°

 • temperature
  Thấp/Cao
  28°/36.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  81%
 • Lượng mưa
  2.22 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  37°/28.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.8°/31.5°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  4.24 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 29/05
mưa nhẹ
33°

mưa nhẹ

Cảm giác như 40°

 • temperature
  Thấp/Cao
  28°/33.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  36%
 • Lượng mưa
  0.69 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.6°/28.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.9°/32.6°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  2.38 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Tiên Phước - Quảng Nam 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Tiên Phước - Quảng Nam 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Tiên Phước

mây đen u ám

26°

mây đen u ám

Cảm giác như 27°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

25°

/

33°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.51 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Tiên Phước