Dự báo thời tiết Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

28°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:14 am / 5:45 pm

Gió
3.67 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

28°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:14 am / 5:45 pm

Gió
2.96 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

28°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:14 am / 5:46 pm

Gió
3.73 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

28°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:14 am / 5:46 pm

Gió
4.11 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:13 am / 5:46 pm

Gió
3.11 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:13 am / 5:47 pm

Gió
3.15 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:13 am / 5:47 pm

Gió
3.11 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:12 am / 5:48 pm

Gió
3.8 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

29°/22°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:12 am / 5:48 pm

Gió
3.29 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

29°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:11 am / 5:48 pm

Gió
3.71 km/h
Độ ẩm

67%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Hiệp Đức

mây thưa

23°

mây thưa

Cảm giác như 23°

Bình minh/Hoàng hôn

06:14/17:45

Thấp/Cao

20°

/

27°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.6 km/h

Điểm ngưng

21°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:14 am
5:45 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Hiệp Đức