Thời tiết Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam theo giờ

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.09 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.45 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.41 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.48 km/h
Độ ẩm

95%

T5 22/02
Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.16 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.04 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.92 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.9 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.69 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.85 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.06 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.47

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.97 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.9

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.11 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.43

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.24 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.38

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.89 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.76

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.67 km/h
Độ ẩm

61%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.37

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.23 km/h
Độ ẩm

59%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.05

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.78 km/h
Độ ẩm

58%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.53

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
5.2 km/h
Độ ẩm

58%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.5

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
5.81 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.26

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
6.11 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.22

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
5.8 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
5.27 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.54 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.1 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.47 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.77 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.35 km/h
Độ ẩm

95%

T6 23/02
Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.91 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.67 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.7 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.62 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.76 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.63 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.67 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.46

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.59 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.04

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.43 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.78

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.26 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.85

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.9 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.43

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.07 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.04

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
5.08 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.71

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
6.07 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.8

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
6.63 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.68

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
6.48 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.35

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
5.8 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.22

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
5.56 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.65 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.47 km/h
Độ ẩm

91%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam trong 12h tới

Thời tiết Huyện Hiệp Đức

mây cụm

23°

mây cụm

Cảm giác như 24°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/6:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

22°

/

30°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.45 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Hiệp Đức