Dự báo thời tiết Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.5°/31.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  26%
 • Lượng mưa
  0.73 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.4°/23°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.8°/29.5°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  6.32 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:46/17:57
CN 26/03
mưa nhẹ
28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 31°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.2°/30.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  55.7%
 • Lượng mưa
  1.58 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.6°/23°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.1°/25.2°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  5.02 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:46/17:57
T2 27/03
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.4°/30.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  53.6%
 • Lượng mưa
  3.2 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.1°/24°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.1°/27.3°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  5.56 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:45/17:57
T3 28/03
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 32°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.4°/29.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  65.4%
 • Lượng mưa
  4.35 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.2°/24.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25°/28.3°
 • pressure
  Áp suất
  1013 hPa
 • wind
  Gió
  4.55 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:44/17:57
T4 29/03
mưa nhẹ
28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 31°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23°/28.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  52.2%
 • Lượng mưa
  0.53 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.2°/23.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24°/27°
 • pressure
  Áp suất
  1014 hPa
 • wind
  Gió
  4.75 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:43/17:57

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Hiệp Đức

bầu trời quang đãng

30°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 33°

Bình minh/Hoàng hôn

05:46/17:57

Thấp/Cao

22°

/

31°

Độ ẩm

64%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

6.32 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

4.89

Bình minh / Hoàng hôn

5:46 am
5:57 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Hiệp Đức