Thời tiết Quảng Bình theo giờ

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.03

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.93 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.73

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.49 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.24

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.28 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.78

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.81 km/h
Độ ẩm

60%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.69

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.37 km/h
Độ ẩm

57%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.09

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.06 km/h
Độ ẩm

54%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.84

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.41 km/h
Độ ẩm

50%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.81

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.22 km/h
Độ ẩm

49%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.2

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
3.98 km/h
Độ ẩm

49%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.16

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
6.22 km/h
Độ ẩm

49%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.37

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
5.15 km/h
Độ ẩm

48%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.55

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
6.43 km/h
Độ ẩm

49%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
5.85 km/h
Độ ẩm

51%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
5.44 km/h
Độ ẩm

56%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
5.95 km/h
Độ ẩm

61%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
5.02 km/h
Độ ẩm

60%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
4.14 km/h
Độ ẩm

58%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
3.64 km/h
Độ ẩm

61%

CN 21/04
Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
3.39 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
3.6 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.9 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.19 km/h
Độ ẩm

61%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.99 km/h
Độ ẩm

59%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.04 km/h
Độ ẩm

58%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.03

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.32 km/h
Độ ẩm

59%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.74

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
3.42 km/h
Độ ẩm

54%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.4

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
4.24 km/h
Độ ẩm

50%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.11

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
5.01 km/h
Độ ẩm

47%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.21

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
4.75 km/h
Độ ẩm

44%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.67

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
4.29 km/h
Độ ẩm

41%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.42

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
4.48 km/h
Độ ẩm

39%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.2

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
5.05 km/h
Độ ẩm

38%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.44

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
5.53 km/h
Độ ẩm

34%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.41

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
4.61 km/h
Độ ẩm

32%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.92

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
4.74 km/h
Độ ẩm

34%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.37

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
5.02 km/h
Độ ẩm

44%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
5.03 km/h
Độ ẩm

52%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
5.26 km/h
Độ ẩm

55%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
4.38 km/h
Độ ẩm

54%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
3.71 km/h
Độ ẩm

57%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
3.26 km/h
Độ ẩm

57%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.9 km/h
Độ ẩm

58%

T2 22/04
Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.6 km/h
Độ ẩm

59%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.48 km/h
Độ ẩm

61%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.34 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.1 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.71 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.11 km/h
Độ ẩm

83%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quảng Bình trong 12h tới

Thời tiết Quảng Bình

mây thưa

29°

mây thưa

Cảm giác như 31°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/6:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

26°

/

35°

Độ ẩm

64%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.49 km/h

Điểm ngưng

21°

UV

0.73

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Quảng Bình