Dự báo thời tiết Quảng Bình 30 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:06 pm

Gió
3.55 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:06 pm

Gió
3.95 km/h
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:06 pm

Gió
4.14 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:06 pm

Gió
4.57 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:07 pm

Gió
4.57 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:07 pm

Gió
3.63 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

26°/23°

temperature
Sáng/tối

25°/24°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:07 pm

Gió
5.9 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:07 pm

Gió
3.57 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:07 pm

Gió
3.65 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:07 pm

Gió
4.26 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:08 pm

Gió
4.26 km/h
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:08 pm

Gió
4.07 km/h
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:08 pm

Gió
4.07 km/h
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:08 pm

Gió
4.46 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:09 pm

Gió
4.18 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:09 pm

Gió
3.89 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:09 pm

Gió
4.43 km/h
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:09 pm

Gió
4.62 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 6:09 pm

Gió
4.17 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 6:10 pm

Gió
4.02 km/h
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:10 pm

Gió
3.72 km/h
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

33°/28°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 6:10 pm

Gió
4.36 km/h
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 6:10 pm

Gió
4.59 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:11 pm

Gió
4.31 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 6:11 pm

Gió
4.04 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 6:11 pm

Gió
4.96 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:30 am / 6:12 pm

Gió
4.06 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:30 am / 6:12 pm

Gió
3.6 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

29°/22°

temperature
Sáng/tối

26°/25°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:29 am / 6:12 pm

Gió
6.82 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

22°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/21°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:28 am / 6:12 pm

Gió
6.82 km/h
Độ ẩm

83%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quảng Bình 30 ngày tới


Lượng mưa Quảng Bình 30 ngày tới

Thời tiết Quảng Bình

mây cụm

23°

mây cụm

Cảm giác như 24°

Bình minh/Hoàng hôn

05:49/18:06

Thấp/Cao

23°

/

27°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

4.04 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:49 am
6:06 pm

Bản đồ thời tiết Windy Quảng Bình