Dự báo thời tiết Quảng Bình 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:06 pm

sức gió
Gió
3.41 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:06 pm

sức gió
Gió
3.84 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:06 pm

sức gió
Gió
4.2 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:06 pm

sức gió
Gió
5.07 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:07 pm

sức gió
Gió
4.47 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:07 pm

sức gió
Gió
3.81 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

25°/23°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:07 pm

sức gió
Gió
6.43 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

26°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:07 pm

sức gió
Gió
4.86 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:07 pm

sức gió
Gió
4.44 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:07 pm

sức gió
Gió
3.97 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

26°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:08 pm

sức gió
Gió
3.7 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:08 pm

sức gió
Gió
4.5 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:08 pm

sức gió
Gió
4.14 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

33°/28°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:08 pm

sức gió
Gió
5 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

33°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:09 pm

sức gió
Gió
5 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

51%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quảng Bình 15 ngày tới

Lượng mưa Quảng Bình 15 ngày tới

Thời tiết Quảng Bình

mây cụm

28°

mây cụm

Cảm giác như 30°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:49/18:06

nhiệt độ

Thấp/Cao

23°

/

28°

độ ẩm

Độ ẩm

75%

áp suất

Áp suất

1010 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

3.42 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

23°

uv

UV

8.94

Bình minh / Hoàng hôn

5:49 am
6:06 pm

Bản đồ thời tiết Windy Quảng Bình