Dự báo thời tiết Huyện Minh Hóa - Quảng Bình 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:43 pm

sức gió
Gió
2.6 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:42 pm

sức gió
Gió
2.61 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

28°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:41 pm

sức gió
Gió
2.2 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:40 pm

sức gió
Gió
2.22 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:39 pm

sức gió
Gió
3.15 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:39 pm

sức gió
Gió
2.97 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:38 pm

sức gió
Gió
2.92 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:37 pm

sức gió
Gió
2.5 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:36 pm

sức gió
Gió
3.91 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:36 pm

sức gió
Gió
3.19 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:35 pm

sức gió
Gió
2.68 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:34 pm

sức gió
Gió
3.37 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:33 pm

sức gió
Gió
3.68 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

26°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:33 pm

sức gió
Gió
2.58 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:32 pm

sức gió
Gió
2.94 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

76%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Minh Hóa - Quảng Bình 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Minh Hóa - Quảng Bình 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Minh Hóa

bầu trời quang đãng

27°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 27°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:43/17:43

nhiệt độ

Thấp/Cao

26°

/

30°

độ ẩm

Độ ẩm

86%

áp suất

Áp suất

1011 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.47 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

24°

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:43 am
5:43 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Minh Hóa