Dự báo thời tiết Huyện Minh Hóa - Quảng Bình 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

25°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:24 am / 5:50 pm

sức gió
Gió
2.95 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:24 am / 5:50 pm

sức gió
Gió
3.1 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:24 am / 5:51 pm

sức gió
Gió
2.19 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:23 am / 5:51 pm

sức gió
Gió
3.86 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:23 am / 5:52 pm

sức gió
Gió
3.52 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:23 am / 5:52 pm

sức gió
Gió
2.89 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:22 am / 5:53 pm

sức gió
Gió
2.95 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:22 am / 5:53 pm

sức gió
Gió
3.97 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

30°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:21 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
3.92 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:21 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
3.06 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:20 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
4.4 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:20 am / 5:55 pm

sức gió
Gió
4.18 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:19 am / 5:55 pm

sức gió
Gió
4.32 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

22°/19°

temperature
Sáng/tối

21°/20°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:19 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
6.06 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

22°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/21°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:18 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
4.63 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

76%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Minh Hóa - Quảng Bình 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Minh Hóa - Quảng Bình 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Minh Hóa

mây cụm

23°

mây cụm

Cảm giác như 24°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

06:24/17:50

nhiệt độ

Thấp/Cao

22°

/

25°

độ ẩm

Độ ẩm

91%

áp suất

Áp suất

1010 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.1 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

21°

uv

UV

0.2

Bình minh / Hoàng hôn

6:24 am
5:50 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Minh Hóa