Dự báo thời tiết Huyện Minh Hóa - Quảng Bình 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
34°

mưa nhẹ

Cảm giác như 38°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.1°/34.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  26.7%
 • Lượng mưa
  0.89 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  34.2°/26.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25°/29.4°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  5.03 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T5 18/04
mưa nhẹ
34°

mưa nhẹ

Cảm giác như 39°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.2°/35.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  64.1%
 • Lượng mưa
  2.89 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  34.7°/25.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25°/26.1°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  5.09 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T6 19/04
mưa nhẹ
34°

mưa nhẹ

Cảm giác như 39°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25°/35.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  58.1%
 • Lượng mưa
  1.09 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  34.4°/28.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.7°/32°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  7.52 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T7 20/04
mưa nhẹ
34°

mưa nhẹ

Cảm giác như 39°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.1°/35.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  37.4%
 • Lượng mưa
  1.37 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  34.1°/28.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.5°/30.2°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  6.48 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
CN 21/04
mưa nhẹ
33°

mưa nhẹ

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27.7°/36.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  19.5%
 • Lượng mưa
  0.9 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.6°/27.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.3°/29.3°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  3.57 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Minh Hóa - Quảng Bình 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Minh Hóa - Quảng Bình 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Minh Hóa

bầu trời quang đãng

26°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

24°

/

34°

Độ ẩm

79%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.55 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Minh Hóa