Dự báo thời tiết Huyện Minh Hóa - Quảng Bình 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:05 pm

Gió
5.27 km/h
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:05 pm

Gió
3.65 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:05 pm

Gió
4.37 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:05 pm

Gió
3.09 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:05 pm

Gió
3.39 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:06 pm

Gió
3.46 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:06 pm

Gió
2.91 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:06 pm

Gió
4.88 km/h
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:06 pm

Gió
4.98 km/h
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:06 pm

Gió
4.62 km/h
Độ ẩm

65%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Minh Hóa - Quảng Bình 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Minh Hóa - Quảng Bình 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Minh Hóa

mây cụm

26°

mây cụm

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:54/18:05

Thấp/Cao

24°

/

29°

Độ ẩm

81%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

3.92 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

2.61

Bình minh / Hoàng hôn

5:54 am
6:05 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Minh Hóa