Dự báo thời tiết Huyện Tây Hoà - Phú Yên 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:53 pm

Gió
4.21 km/h
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:53 pm

Gió
3.84 km/h
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:53 pm

Gió
3.88 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:53 pm

Gió
5.03 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:54 pm

Gió
4.43 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

30°/23°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 5:54 pm

Gió
3.45 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:54 pm

Gió
3.53 km/h
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:54 pm

Gió
3.28 km/h
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 5:54 pm

Gió
2.1 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:54 pm

Gió
3.44 km/h
Độ ẩm

59%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Tây Hoà - Phú Yên 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Tây Hoà - Phú Yên 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Tây Hoà

bầu trời quang đãng

29°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 32°

Bình minh/Hoàng hôn

05:44/17:53

Thấp/Cao

22°

/

30°

Độ ẩm

60%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

5.18 km/h

Điểm ngưng

21°

UV

8.53

Bình minh / Hoàng hôn

5:44 am
5:53 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Tây Hoà