Dự báo thời tiết Huyện Tây Hoà - Phú Yên 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:08 am / 5:45 pm

sức gió
Gió
4.05 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:07 am / 5:46 pm

sức gió
Gió
4.06 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:07 am / 5:46 pm

sức gió
Gió
3.65 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:07 am / 5:46 pm

sức gió
Gió
3.49 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:07 am / 5:47 pm

sức gió
Gió
3.18 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:06 am / 5:47 pm

sức gió
Gió
3.34 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

30°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:06 am / 5:47 pm

sức gió
Gió
3 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:06 am / 5:48 pm

sức gió
Gió
3.54 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:05 am / 5:48 pm

sức gió
Gió
5.19 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:05 am / 5:48 pm

sức gió
Gió
5.14 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:05 am / 5:48 pm

sức gió
Gió
5.98 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:04 am / 5:49 pm

sức gió
Gió
7.04 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

25°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:04 am / 5:49 pm

sức gió
Gió
7.25 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

23°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/24°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:03 am / 5:49 pm

sức gió
Gió
8.74 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

25°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/24°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:03 am / 5:50 pm

sức gió
Gió
8.01 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

75%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Tây Hoà - Phú Yên 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Tây Hoà - Phú Yên 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Tây Hoà

mây rải rác

21°

mây rải rác

Cảm giác như 22°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

06:08/17:45

nhiệt độ

Thấp/Cao

21°

/

27°

độ ẩm

Độ ẩm

92%

áp suất

Áp suất

1011 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.39 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

20°

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:08 am
5:45 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Tây Hoà