Dự báo thời tiết Huyện Tây Hoà - Phú Yên 5 ngày tới

Hiện tại
mây đen u ám
30°

mây đen u ám

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  28.4°/33.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  7.9%
 • Lượng mưa
  0.6 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.3°/29.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  28°/32.1°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  7.13 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:16/18:08
T2 12/06
mây đen u ám
34°

mây đen u ám

Cảm giác như 38°

 • temperature
  Thấp/Cao
  28.3°/35.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  27%
 • Lượng mưa
  0.8 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  34.2°/28.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  28.2°/33.5°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  6.15 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:16/18:09
T3 13/06
mây đen u ám
34°

mây đen u ám

Cảm giác như 39°

 • temperature
  Thấp/Cao
  29°/35.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  8.9%
 • Lượng mưa
  0.2 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  35°/29.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  28.3°/33.4°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  5.69 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:16/18:09
T4 14/06
mây đen u ám
34°

mây đen u ám

Cảm giác như 38°

 • temperature
  Thấp/Cao
  28.4°/36.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  30%
 • Lượng mưa
  0.5 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  34.4°/28.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  28.6°/34°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  4.82 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:16/18:09
T5 15/06
mây đen u ám
34°

mây đen u ám

Cảm giác như 38°

 • temperature
  Thấp/Cao
  28.9°/36.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  9.6%
 • Lượng mưa
  0.2 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  34.6°/29.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  29°/33.6°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  5.05 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:16/18:09

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Tây Hoà - Phú Yên 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Tây Hoà - Phú Yên 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Tây Hoà

mây đen u ám

28°

mây đen u ám

Cảm giác như 30°

Bình minh/Hoàng hôn

05:16/18:08

Thấp/Cao

28°

/

33°

Độ ẩm

72%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

6.21 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

0.23

Bình minh / Hoàng hôn

5:16 am
6:08 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Tây Hoà