Dự báo thời tiết Huyện Sông Hinh - Phú Yên 30 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:53 pm

Gió
4.21 km/h
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:53 pm

Gió
3.84 km/h
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:53 pm

Gió
3.88 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:53 pm

Gió
5.03 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:54 pm

Gió
4.43 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

30°/23°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 5:54 pm

Gió
3.45 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:54 pm

Gió
3.53 km/h
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:54 pm

Gió
3.28 km/h
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 5:54 pm

Gió
2.1 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:54 pm

Gió
3.44 km/h
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:54 pm

Gió
5.34 km/h
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:54 pm

Gió
5.1 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:54 pm

Gió
3.18 km/h
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:54 pm

Gió
2.91 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

30°/23°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 5:54 pm

Gió
3.73 km/h
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

30°/23°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 5:54 pm

Gió
3.55 km/h
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 5:54 pm

Gió
3.62 km/h
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:54 pm

Gió
3.04 km/h
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:54 pm

Gió
3.19 km/h
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 5:55 pm

Gió
2.81 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:30 am / 5:55 pm

Gió
4.07 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:30 am / 5:55 pm

Gió
4.68 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:29 am / 5:55 pm

Gió
5.15 km/h
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:29 am / 5:55 pm

Gió
3.98 km/h
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:28 am / 5:55 pm

Gió
4.11 km/h
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:28 am / 5:55 pm

Gió
4.09 km/h
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:27 am / 5:55 pm

Gió
3.33 km/h
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:26 am / 5:55 pm

Gió
2.54 km/h
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:26 am / 5:56 pm

Gió
3.3 km/h
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:25 am / 5:56 pm

Gió
4.18 km/h
Độ ẩm

53%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Sông Hinh - Phú Yên 30 ngày tới


Lượng mưa Huyện Sông Hinh - Phú Yên 30 ngày tới

Thời tiết Huyện Sông Hinh

bầu trời quang đãng

29°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 31°

Bình minh/Hoàng hôn

05:44/17:53

Thấp/Cao

22°

/

30°

Độ ẩm

60%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

5.03 km/h

Điểm ngưng

20°

UV

4.75

Bình minh / Hoàng hôn

5:44 am
5:53 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Sông Hinh