Dự báo thời tiết Huyện Sông Hinh - Phú Yên 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:08 am / 5:45 pm

sức gió
Gió
3.6 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:08 am / 5:45 pm

sức gió
Gió
4.32 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:07 am / 5:46 pm

sức gió
Gió
4.48 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:07 am / 5:46 pm

sức gió
Gió
3.86 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:07 am / 5:46 pm

sức gió
Gió
3.58 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:07 am / 5:47 pm

sức gió
Gió
3.44 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:06 am / 5:47 pm

sức gió
Gió
3.94 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:06 am / 5:47 pm

sức gió
Gió
3.82 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:06 am / 5:48 pm

sức gió
Gió
5.47 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/24°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:05 am / 5:48 pm

sức gió
Gió
6.31 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

25°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:05 am / 5:48 pm

sức gió
Gió
6.12 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

25°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:05 am / 5:48 pm

sức gió
Gió
4.68 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

25°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:04 am / 5:49 pm

sức gió
Gió
5.74 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:04 am / 5:49 pm

sức gió
Gió
6.89 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:03 am / 5:49 pm

sức gió
Gió
7.24 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

68%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Sông Hinh - Phú Yên 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Sông Hinh - Phú Yên 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Sông Hinh

mây rải rác

25°

mây rải rác

Cảm giác như 25°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

06:08/17:45

nhiệt độ

Thấp/Cao

21°

/

26°

độ ẩm

Độ ẩm

85%

áp suất

Áp suất

1010 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.41 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

22°

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:08 am
5:45 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Sông Hinh