Dự báo thời tiết Huyện Sông Hinh - Phú Yên 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

28°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 5:37 pm

Gió
5.15 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 5:36 pm

Gió
5.54 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

28°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 5:36 pm

Gió
5.38 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

27°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 5:35 pm

Gió
5.24 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

27°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 5:34 pm

Gió
4.08 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 5:34 pm

Gió
3.71 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

26°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 5:33 pm

Gió
3.7 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 5:32 pm

Gió
3.7 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:31 pm

Gió
2.88 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:31 pm

Gió
3.11 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:30 pm

Gió
1.62 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:29 pm

Gió
1.85 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:29 pm

Gió
2.49 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:28 pm

Gió
4.62 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:27 pm

Gió
7.02 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:27 pm

Gió
7.6 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

28°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:26 pm

Gió
6.8 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:26 pm

Gió
4.76 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:25 pm

Gió
3.12 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

27°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:24 pm

Gió
3.74 km/h
Độ ẩm

90%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Sông Hinh - Phú Yên 20 ngày tới


Lượng mưa Huyện Sông Hinh - Phú Yên 20 ngày tới

Thời tiết Huyện Sông Hinh

mây đen u ám

27°

mây đen u ám

Cảm giác như 30°

Bình minh/Hoàng hôn

05:31/17:37

Thấp/Cao

25°

/

31°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

4.48 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

1.71

Bình minh / Hoàng hôn

5:31 am
5:37 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Sông Hinh