Dự báo thời tiết Huyện Sơn Hòa - Phú Yên 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:53 pm

sức gió
Gió
4.83 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:53 pm

sức gió
Gió
4.04 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

31°/23°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:53 pm

sức gió
Gió
4.1 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:53 pm

sức gió
Gió
3.47 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:53 pm

sức gió
Gió
3.9 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:53 pm

sức gió
Gió
4.02 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
5.34 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
5.44 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
4.63 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
3.13 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
3.19 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
2.67 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
3.32 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

30°/23°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
2.5 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
2.97 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

56%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Sơn Hòa - Phú Yên 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Sơn Hòa - Phú Yên 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Sơn Hòa

mây cụm

31°

mây cụm

Cảm giác như 35°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:45/17:53

nhiệt độ

Thấp/Cao

22°

/

31°

độ ẩm

Độ ẩm

61%

áp suất

Áp suất

1006 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

5.61 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

22°

uv

UV

8.59

Bình minh / Hoàng hôn

5:45 am
5:53 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Sơn Hòa