Dự báo thời tiết Huyện Sơn Hòa - Phú Yên 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:53 pm

Gió
4.56 km/h
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:53 pm

Gió
4.13 km/h
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:53 pm

Gió
3.52 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:53 pm

Gió
4.35 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:53 pm

Gió
4.22 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:54 pm

Gió
4.24 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 5:54 pm

Gió
3.78 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:54 pm

Gió
4.07 km/h
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:54 pm

Gió
3.82 km/h
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 5:54 pm

Gió
2.11 km/h
Độ ẩm

67%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Sơn Hòa - Phú Yên 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Sơn Hòa - Phú Yên 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Sơn Hòa

mây thưa

28°

mây thưa

Cảm giác như 31°

Bình minh/Hoàng hôn

05:44/17:53

Thấp/Cao

21°

/

31°

Độ ẩm

69%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

5.49 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

1.81

Bình minh / Hoàng hôn

5:44 am
5:53 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Sơn Hòa