Dự báo thời tiết Huyện Sơn Hòa - Phú Yên 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.2°/30.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.7%
 • Lượng mưa
  9.81 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.8°/26.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.8°/28.9°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  3.8 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:31/17:32
T3 03/10
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.5°/30.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  100%
 • Lượng mưa
  5.41 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.3°/26.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.6°/28°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  3.04 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:32/17:31
T4 04/10
mưa vừa
31°

mưa vừa

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.5°/31.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  70.7%
 • Lượng mưa
  8.9 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32°/25.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.4°/28.4°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  3.4 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:32/17:31
T5 05/10
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.3°/32°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  84.6%
 • Lượng mưa
  5.13 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31°/26.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25°/29.3°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  4.06 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:32/17:30
T6 06/10
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.2°/31.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  89.7%
 • Lượng mưa
  4.39 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.9°/26.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25°/30.2°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  4.98 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:32/17:29

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Sơn Hòa - Phú Yên 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Sơn Hòa - Phú Yên 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Sơn Hòa

mưa nhẹ

29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°

Bình minh/Hoàng hôn

05:31/17:32

Thấp/Cao

25°

/

30°

Độ ẩm

78%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.8 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

6.84

Bình minh / Hoàng hôn

5:31 am
5:32 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Sơn Hòa