Dự báo thời tiết Huyện Thanh Ba - Phú Thọ 30 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

24°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:12 pm

Gió
2.69 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

24°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:13 pm

Gió
2.06 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:13 pm

Gió
2.65 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:13 pm

Gió
3.03 km/h
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

35°/26°

temperature
Sáng/tối

24°/29°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:14 pm

Gió
2.46 km/h
Độ ẩm

37%

temperature
Ngày/đêm

35°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:14 pm

Gió
1.66 km/h
Độ ẩm

43%

temperature
Ngày/đêm

23°/18°

temperature
Sáng/tối

22°/19°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:14 pm

Gió
2.97 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

20°/18°

temperature
Sáng/tối

17°/19°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:15 pm

Gió
2.29 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

22°/20°

temperature
Sáng/tối

18°/21°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:15 pm

Gió
2.1 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

24°/21°

temperature
Sáng/tối

19°/22°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:15 pm

Gió
2.72 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

24°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:15 pm

Gió
2.75 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:16 pm

Gió
3 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

28°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:16 pm

Gió
2.62 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:16 pm

Gió
2.22 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

31°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:17 pm

Gió
2.87 km/h
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

30°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:17 pm

Gió
3.27 km/h
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

33°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:17 pm

Gió
2.96 km/h
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

32°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:18 pm

Gió
2.96 km/h
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

33°/22°

temperature
Sáng/tối

24°/29°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:18 pm

Gió
2.73 km/h
Độ ẩm

44%

temperature
Ngày/đêm

34°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:19 pm

Gió
2.87 km/h
Độ ẩm

41%

temperature
Ngày/đêm

33°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:19 pm

Gió
3.49 km/h
Độ ẩm

41%

temperature
Ngày/đêm

32°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:19 pm

Gió
3.22 km/h
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

33°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 6:20 pm

Gió
3.4 km/h
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/29°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:20 pm

Gió
3.41 km/h
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:20 pm

Gió
2.25 km/h
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 6:21 pm

Gió
2.72 km/h
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

26°/20°

temperature
Sáng/tối

25°/23°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:21 pm

Gió
2.46 km/h
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

20°/18°

temperature
Sáng/tối

19°/19°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 6:21 pm

Gió
2.22 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

22°/21°

temperature
Sáng/tối

18°/21°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 6:22 pm

Gió
1.41 km/h
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:30 am / 6:22 pm

Gió
2.48 km/h
Độ ẩm

78%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Thanh Ba - Phú Thọ 30 ngày tới


Lượng mưa Huyện Thanh Ba - Phú Thọ 30 ngày tới

Thời tiết Huyện Thanh Ba

mây cụm

21°

mây cụm

Cảm giác như 21°

Bình minh/Hoàng hôn

05:54/18:12

Thấp/Cao

19°

/

23°

Độ ẩm

77%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.39 km/h

Điểm ngưng

17°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:54 am
6:12 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Thanh Ba