Dự báo thời tiết Huyện Thanh Ba - Phú Thọ 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

24°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:12 pm

sức gió
Gió
2.69 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

24°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:13 pm

sức gió
Gió
2.06 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/26°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:13 pm

sức gió
Gió
2.65 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/28°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:13 pm

sức gió
Gió
3.03 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

35°/26°

temperature
Sáng/tối

24°/29°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:14 pm

sức gió
Gió
2.46 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

37%

temperature
Ngày/đêm

35°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:14 pm

sức gió
Gió
1.66 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

43%

temperature
Ngày/đêm

23°/18°

temperature
Sáng/tối

22°/19°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:14 pm

sức gió
Gió
2.97 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

20°/18°

temperature
Sáng/tối

17°/19°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:15 pm

sức gió
Gió
2.29 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

22°/20°

temperature
Sáng/tối

18°/21°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:15 pm

sức gió
Gió
2.1 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

24°/21°

temperature
Sáng/tối

19°/22°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:15 pm

sức gió
Gió
2.72 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

24°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:15 pm

sức gió
Gió
2.75 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:16 pm

sức gió
Gió
3 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

28°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:16 pm

sức gió
Gió
2.62 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:16 pm

sức gió
Gió
2.22 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

31°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:17 pm

sức gió
Gió
2.87 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

59%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Thanh Ba - Phú Thọ 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Thanh Ba - Phú Thọ 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Thanh Ba

mây cụm

21°

mây cụm

Cảm giác như 21°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:54/18:12

nhiệt độ

Thấp/Cao

19°

/

23°

độ ẩm

Độ ẩm

77%

áp suất

Áp suất

1010 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.39 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

17°

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:54 am
6:12 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Thanh Ba