Dự báo thời tiết Huyện Thanh Ba - Phú Thọ 5 ngày tới

Hiện tại
mây đen u ám
15°

mây đen u ám

Cảm giác như 14°

 • temperature
  Thấp/Cao
  13.3°/19°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  0%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  15°/14.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  13.7°/16.7°
 • pressure
  Áp suất
  1023 hPa
 • wind
  Gió
  4.02 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
CN 03/03
mây đen u ám
21°

mây đen u ám

Cảm giác như 21°

 • temperature
  Thấp/Cao
  15°/25°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.7%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  22°/19°
 • temperature
  Sáng/Tối
  15.1°/22.4°
 • pressure
  Áp suất
  1014 hPa
 • wind
  Gió
  4.75 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 04/03
mây cụm
27°

mây cụm

Cảm giác như 28°

 • temperature
  Thấp/Cao
  18.3°/32.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  2.1%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27.7°/23.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  18.5°/28.9°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  3.76 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 05/03
mây rải rác
34°

mây rải rác

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.8°/37°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.9%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  34.2°/26.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.9°/29.9°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  2.6 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 06/03
mây cụm
27°

mây cụm

Cảm giác như 28°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22°/30°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.5%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27.1°/23.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.4°/26.2°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  2.98 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Thanh Ba - Phú Thọ 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Thanh Ba - Phú Thọ 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Thanh Ba

mây đen u ám

15°

mây đen u ám

Cảm giác như 14°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

13°

/

19°

Độ ẩm

57%

Áp suất

1023 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.52 km/h

Điểm ngưng

UV

1.76

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Thanh Ba