Dự báo thời tiết Huyện Đoan Hùng - Phú Thọ 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:16 am / 6:39 pm

sức gió
Gió
1.88 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:16 am / 6:39 pm

sức gió
Gió
1.97 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:16 am / 6:40 pm

sức gió
Gió
1.46 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:16 am / 6:40 pm

sức gió
Gió
1.49 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:16 am / 6:40 pm

sức gió
Gió
1.74 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:16 am / 6:41 pm

sức gió
Gió
1.7 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

35°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:16 am / 6:41 pm

sức gió
Gió
1.62 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

35°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

áp suất
Áp suất

1001 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:16 am / 6:41 pm

sức gió
Gió
1.87 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

áp suất
Áp suất

1001 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:16 am / 6:42 pm

sức gió
Gió
1.6 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:16 am / 6:42 pm

sức gió
Gió
1.2 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:16 am / 6:42 pm

sức gió
Gió
1.29 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:17 am / 6:42 pm

sức gió
Gió
1.43 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:17 am / 6:43 pm

sức gió
Gió
1.59 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:17 am / 6:43 pm

sức gió
Gió
2.41 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:17 am / 6:43 pm

sức gió
Gió
2.92 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

61%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Đoan Hùng - Phú Thọ 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Đoan Hùng - Phú Thọ 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Đoan Hùng

mây đen u ám

26°

mây đen u ám

Cảm giác như 27°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:16/18:39

nhiệt độ

Thấp/Cao

25°

/

33°

độ ẩm

Độ ẩm

92%

áp suất

Áp suất

1005 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.91 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

24°

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:16 am
6:39 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Đoan Hùng