Dự báo thời tiết Huyện Đoan Hùng - Phú Thọ 5 ngày tới

Hiện tại
mây thưa
36°

mây thưa

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.1°/38°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.5%
 • Lượng mưa
  0.3 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  36.7°/28.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.3°/36.1°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  6.35 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:00/18:11
T7 25/03
mưa nhẹ
25°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.4°/27.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  95.5%
 • Lượng mưa
  4.06 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  25.7°/23.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.9°/24.9°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  4.32 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:59/18:11
CN 26/03
mưa nhẹ
23°

mưa nhẹ

Cảm giác như 23°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.2°/23.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  94%
 • Lượng mưa
  2.59 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  23.7°/21.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21°/23°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  3.15 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:58/18:11
T2 27/03
mưa nhẹ
21°

mưa nhẹ

Cảm giác như 21°

 • temperature
  Thấp/Cao
  19.4°/22°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  90%
 • Lượng mưa
  2.91 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  21.7°/20°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.7°/21°
 • pressure
  Áp suất
  1013 hPa
 • wind
  Gió
  2.06 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:57/18:11
T3 28/03
mưa nhẹ
19°

mưa nhẹ

Cảm giác như 20°

 • temperature
  Thấp/Cao
  18.4°/20.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  64.6%
 • Lượng mưa
  1.58 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  19.5°/18.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  18.3°/20°
 • pressure
  Áp suất
  1015 hPa
 • wind
  Gió
  1.88 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:56/18:12

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Đoan Hùng - Phú Thọ 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Đoan Hùng - Phú Thọ 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Đoan Hùng

mây rải rác

36°

mây rải rác

Cảm giác như 37°

Bình minh/Hoàng hôn

06:00/18:11

Thấp/Cao

23°

/

38°

Độ ẩm

30%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.13 km/h

Điểm ngưng

16°

UV

0.49

Bình minh / Hoàng hôn

6:00 am
6:11 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Đoan Hùng