Dự báo thời tiết Huyện Đoan Hùng - Phú Thọ 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

23°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/21°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:35 am / 5:50 pm

Gió
2.35 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

21°/19°

temperature
Sáng/tối

19°/20°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:35 am / 5:51 pm

Gió
2.07 km/h
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

21°/19°

temperature
Sáng/tối

19°/20°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:34 am / 5:52 pm

Gió
2.14 km/h
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

21°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/21°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:34 am / 5:52 pm

Gió
1.64 km/h
Độ ẩm

97%

temperature
Ngày/đêm

23°/19°

temperature
Sáng/tối

20°/20°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:33 am / 5:53 pm

Gió
2.35 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

21°/18°

temperature
Sáng/tối

18°/19°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:33 am / 5:53 pm

Gió
2.53 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

21°/19°

temperature
Sáng/tối

18°/20°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:32 am / 5:54 pm

Gió
2.34 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

28°/21°

temperature
Sáng/tối

19°/24°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:32 am / 5:54 pm

Gió
2.04 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

28°/22°

temperature
Sáng/tối

20°/24°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:31 am / 5:55 pm

Gió
2.79 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

27°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:31 am / 5:56 pm

Gió
3.16 km/h
Độ ẩm

73%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Đoan Hùng - Phú Thọ 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Đoan Hùng - Phú Thọ 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Đoan Hùng

mây đen u ám

21°

mây đen u ám

Cảm giác như 22°

Bình minh/Hoàng hôn

06:35/17:50

Thấp/Cao

20°

/

21°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.72 km/h

Điểm ngưng

20°

UV

0.03

Bình minh / Hoàng hôn

6:35 am
5:50 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Đoan Hùng