Dự báo thời tiết Huyện Cẩm Khê - Phú Thọ 5 ngày tới

Hiện tại
mây thưa
36°

mây thưa

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.7°/36.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.8%
 • Lượng mưa
  0.8 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  36.8°/27°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.7°/31.9°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  5.94 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:00/18:11
T7 25/03
mưa nhẹ
26°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.9°/26.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  94.6%
 • Lượng mưa
  4.86 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26.7°/25°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25°/24.5°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  4.04 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:59/18:11
CN 26/03
mưa nhẹ
23°

mưa nhẹ

Cảm giác như 23°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.6°/23.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  87.1%
 • Lượng mưa
  2.63 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  23.6°/22.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.3°/22.2°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  2.95 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:58/18:11
T2 27/03
mưa nhẹ
21°

mưa nhẹ

Cảm giác như 21°

 • temperature
  Thấp/Cao
  19.9°/21.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  95.5%
 • Lượng mưa
  3.32 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  21.7°/19.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.6°/19.4°
 • pressure
  Áp suất
  1014 hPa
 • wind
  Gió
  3.31 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:57/18:11
T3 28/03
mưa nhẹ
19°

mưa nhẹ

Cảm giác như 19°

 • temperature
  Thấp/Cao
  18.5°/19.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  66.4%
 • Lượng mưa
  3.06 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  19.3°/18.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  18.5°/18.7°
 • pressure
  Áp suất
  1015 hPa
 • wind
  Gió
  1.8 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:56/18:12

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Cẩm Khê - Phú Thọ 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Cẩm Khê - Phú Thọ 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Cẩm Khê

bầu trời quang đãng

31°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 34°

Bình minh/Hoàng hôn

06:00/18:11

Thấp/Cao

23°

/

36°

Độ ẩm

56%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.94 km/h

Điểm ngưng

21°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:00 am
6:11 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Cẩm Khê