Dự báo thời tiết Huyện Cẩm Khê - Phú Thọ 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

32°/24°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:55 pm

Gió
2.11 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

33°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:54 pm

Gió
2.2 km/h
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:53 pm

Gió
2.28 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:52 pm

Gió
2.11 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

31°/22°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:51 pm

Gió
2.3 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

32°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:50 pm

Gió
1.92 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

33°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:49 pm

Gió
2.8 km/h
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

32°/22°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:48 pm

Gió
2.2 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 5:47 pm

Gió
2.51 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 5:47 pm

Gió
2.52 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 5:46 pm

Gió
1.94 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

30°/22°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 5:45 pm

Gió
1.43 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

33°/21°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 5:44 pm

Gió
1.88 km/h
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

32°/21°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 5:43 pm

Gió
2.32 km/h
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

31°/20°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 5:42 pm

Gió
2.6 km/h
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

32°/21°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 5:41 pm

Gió
2.59 km/h
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

32°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 5:40 pm

Gió
2.52 km/h
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

30°/21°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 5:39 pm

Gió
2.42 km/h
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

30°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 5:38 pm

Gió
2.17 km/h
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

30°/20°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 5:38 pm

Gió
1.97 km/h
Độ ẩm

54%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Cẩm Khê - Phú Thọ 20 ngày tới


Lượng mưa Huyện Cẩm Khê - Phú Thọ 20 ngày tới

Thời tiết Huyện Cẩm Khê

mây thưa

26°

mây thưa

Cảm giác như 27°

Bình minh/Hoàng hôn

05:48/17:55

Thấp/Cao

25°

/

33°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.36 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

0.44

Bình minh / Hoàng hôn

5:48 am
5:55 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Cẩm Khê