Dự báo thời tiết Huyện Cẩm Khê - Phú Thọ 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

24°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:34 am / 5:52 pm

sức gió
Gió
2.71 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

24°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:34 am / 5:52 pm

sức gió
Gió
1.92 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

25°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:33 am / 5:53 pm

sức gió
Gió
1.63 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

23°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/21°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:33 am / 5:53 pm

sức gió
Gió
2.23 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

27°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/24°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:32 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
2.42 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

31°/19°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:32 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
1.43 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

33°/19°

temperature
Sáng/tối

18°/24°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:31 am / 5:55 pm

sức gió
Gió
1.8 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

39%

temperature
Ngày/đêm

27°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/23°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:31 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
3.5 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

21°/18°

temperature
Sáng/tối

20°/19°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:30 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
2.89 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

18°/15°

temperature
Sáng/tối

17°/16°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:29 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
2.86 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

16°/14°

temperature
Sáng/tối

14°/15°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:29 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
2.41 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

16°/14°

temperature
Sáng/tối

13°/15°

áp suất
Áp suất

1018 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:28 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
2.21 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

15°/13°

temperature
Sáng/tối

13°/14°

áp suất
Áp suất

1022 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:27 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
1.85 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

16°/14°

temperature
Sáng/tối

12°/15°

áp suất
Áp suất

1023 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:27 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
1.7 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

16°/14°

temperature
Sáng/tối

13°/15°

áp suất
Áp suất

1021 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:26 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
1.78 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

87%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Cẩm Khê - Phú Thọ 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Cẩm Khê - Phú Thọ 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Cẩm Khê

mây đen u ám

20°

mây đen u ám

Cảm giác như 21°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

06:34/17:52

nhiệt độ

Thấp/Cao

20°

/

25°

độ ẩm

Độ ẩm

96%

áp suất

Áp suất

1010 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.55 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

20°

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:34 am
5:52 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Cẩm Khê