Thời tiết Biển Cồn Nổi - Ninh Bình

mây đen u ám

24.4°

mây đen u ám

Cảm giác như 25°
Nhiệt độ tại Biển Cồn Nổi - Ninh Bình
Thấp/Cao

19.5°

/

27.5°

Độ ẩm tại Biển Cồn Nổi - Ninh Bình
Độ ẩm

74.9%

Tầm nhìn tại Biển Cồn Nổi - Ninh Bình
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Biển Cồn Nổi - Ninh Bình
Gió

3.22 km/h

Điểm ngưng tại Biển Cồn Nổi - Ninh Bình
Điểm ngưng

19°

Tia UV tại Biển Cồn Nổi - Ninh Bình
UV

0

Nhiệt độ Biển Cồn Nổi - Ninh Bình

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Biển Cồn Nổi - Ninh Bình
26.5° / 28.2°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Biển Cồn Nổi - Ninh Bình
23° / 25°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Biển Cồn Nổi - Ninh Bình
20.6° / 20.5°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Biển Cồn Nổi - Ninh Bình
24.6° / 25.4°

Thời tiết Biển Cồn Nổi - Ninh Bình theo giờ

6:00 pm

24.3° / 26°

weather

dewpoint 74 %

mây đen u ám

7:00 pm

24.5° / 25.8°

weather

dewpoint 75 %

mây đen u ám

8:00 pm

24.9° / 24°

weather

dewpoint 78 %

mây cụm

9:00 pm

24° / 24°

weather

dewpoint 81 %

mây cụm

10:00 pm

23.9° / 24.7°

weather

dewpoint 85 %

mây rải rác

11:00 pm

23° / 24.3°

weather

dewpoint 86 %

mây rải rác

12:00 am

23.7° / 24.4°

weather

dewpoint 87 %

mưa nhẹ

1:00 am

23.5° / 24.3°

weather

dewpoint 88 %

mưa nhẹ

2:00 am

23.2° / 24.9°

weather

dewpoint 89 %

mưa nhẹ

3:00 am

24° / 24.9°

weather

dewpoint 88 %

mưa nhẹ

4:00 am

23.3° / 24.8°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

5:00 am

23.6° / 24.2°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

6:00 am

23.6° / 24.6°

weather

dewpoint 88 %

mưa nhẹ

7:00 am

23.7° / 23.4°

weather

dewpoint 88 %

mưa nhẹ

8:00 am

23.6° / 24°

weather

dewpoint 86 %

mưa nhẹ

9:00 am

23.1° / 25°

weather

dewpoint 85 %

mưa nhẹ

10:00 am

23.5° / 23.8°

weather

dewpoint 86 %

mưa nhẹ

11:00 am

23.4° / 23.6°

weather

dewpoint 86 %

mưa nhẹ

12:00 pm

23.5° / 23.9°

weather

dewpoint 86 %

mưa nhẹ

1:00 pm

22.7° / 24°

weather

dewpoint 85 %

mưa nhẹ

2:00 pm

22.8° / 23.2°

weather

dewpoint 84 %

mây đen u ám

3:00 pm

23.2° / 23.3°

weather

dewpoint 84 %

mây đen u ám

4:00 pm

22° / 23°

weather

dewpoint 84 %

mây đen u ám

5:00 pm

22° / 23.5°

weather

dewpoint 85 %

mây đen u ám

6:00 pm

22.1° / 23.8°

weather

dewpoint 86 %

mây đen u ám

7:00 pm

22.5° / 23.9°

weather

dewpoint 87 %

mây đen u ám

8:00 pm

22.4° / 23.3°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

9:00 pm

23° / 23.2°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

10:00 pm

22.4° / 23.7°

weather

dewpoint 89 %

mây đen u ám

11:00 pm

22.9° / 22.3°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

12:00 am

22° / 22.6°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

1:00 am

22° / 22.9°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

2:00 am

21.1° / 22.5°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

3:00 am

21.7° / 21.7°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

4:00 am

21° / 21.6°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

5:00 am

20° / 21.2°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

6:00 am

20.7° / 21.7°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

7:00 am

20.1° / 20.3°

weather

dewpoint 89 %

mưa nhẹ

8:00 am

20.4° / 20.5°

weather

dewpoint 86 %

mây đen u ám

9:00 am

19.4° / 20.2°

weather

dewpoint 84 %

mưa nhẹ

10:00 am

19.9° / 19.6°

weather

dewpoint 82 %

mây đen u ám

11:00 am

19.5° / 19.9°

weather

dewpoint 80 %

mây đen u ám

12:00 pm

19.7° / 19.3°

weather

dewpoint 77 %

mây đen u ám

1:00 pm

19.9° / 19.4°

weather

dewpoint 76 %

mây đen u ám

2:00 pm

19.1° / 18°

weather

dewpoint 77 %

mây đen u ám

3:00 pm

19° / 18.5°

weather

dewpoint 79 %

mây đen u ám

4:00 pm

18.6° / 18.1°

weather

dewpoint 79 %

mây đen u ám

5:00 pm

17° / 17.1°

weather

dewpoint 81 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Biển Cồn Nổi - Ninh Bình những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

20°/24°

pressure
Áp suất

1017 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
3.67 km/h
dewpoint
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

23°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/22°

pressure
Áp suất

1018 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
3.41 km/h
dewpoint
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

19°/16°

temperature
Sáng/tối

20°/17°

pressure
Áp suất

1020 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
5.4 km/h
dewpoint
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

17°/17°

temperature
Sáng/tối

17°/17°

pressure
Áp suất

1022 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
3.19 km/h
dewpoint
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

18°/19°

temperature
Sáng/tối

17°/18°

pressure
Áp suất

1021 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
2.67 km/h
dewpoint
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

20°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/22°

pressure
Áp suất

1018 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
2.77 km/h
dewpoint
Độ ẩm

78%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Biển Cồn Nổi - Ninh Bình trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Biển Cồn Nổi - Ninh Bình những ngày tới

Lượng mưa Biển Cồn Nổi - Ninh Bình những ngày tới

Chất lượng không khí

Rất kém

Rất có hại cho sức khỏe. Cảnh báo nguy hại sức khỏe nghiêm trọng. Đa số mọi người đều bị ảnh hưởng.

CO

1055.16

NH3

15.73

NO

0

NO2

32.27

O3

72.44

PM10

112.11

PM2.5

96.7

SO2

28.12

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Biển Cồn Nổi